Als aanvulling op ons rapport bestemmingsontwikkeling ( iov Martin Som ) meer informatie over bestemmingsmanagement in onze regio Montferland.

De wereldbevolking neemt toe, het vliegen is erg goedkoop. Dit zorgt in toenemende mate voor massatoerisme en regio’s die zoveel toeristen ontvangen dat de leefbaarheid in die regio’s onder druk staat. Betekent dit nog dat je moet inzetten op de promotie van je regio? Juist nu moet je goed besturen en sturen zodat de leefbaarheid niet onder druk komt te staan in de toekomst. Je eigen inwoners zijn nog altijd de belangrijkste doelgroep als het gaat om het ontwikkelen van je eigen regio. We zijn in Montferland gelukkig nog niet aan toe aan massa toerisme, maar je moet al wel maatregelen nemen zodat je hier zelf in kunt sturen. Op deze manier profiteert iedereen in de toekomst van de groei in toerisme.

Die toename in toerisme is overigens geen zekerheid. In een onrustige wereld kunnen zaken ook heel snel anders lopen. Toeristisch beleid gericht op de automatische groei van de wereldbevolking en hiermee samenhangend de groei van toerisme is wel erg gemakkelijk en voegt erg weinig toe.

Daarom focussen wij ons vooral op onze eigen inwoners en onze Oosterburen en Zuiderburen.

Willen we in Montferland taferelen als in Amsterdam of Giethoorn? Natuurlijk niet. Dit betekent dat wij de ontwikkeling van Montferland als toeristische hotspot zelf in de hand moeten nemen. Dit zodat we kunnen sturen op doelgroepen als de Nederlandse toerist, onze Oosterburen en Zuiderburen en de inwoners in Montferland.

Mijn toekomstbeeld voor Montferland is een regio waar wij allemaal met liefde wonen, werken en recreëren. We zijn een regio waar gasten graag op bezoek komen voor een dagje uit of weekendje weg. Een Montferland waar iedereen profiteert van een k(p)rachtige Montferland op 1 campagne die zorgt dat ondernemers en stichtingen succesvol zullen zijn en (gezamelijk) hun doelstellingen halen.

Samen aan de slag voor Montferland
Rob Kraaijenvanger / Montferland Marketing

Ambassadeurs van Montferland
Het zijn onze ondernemers, stichtingen, vrijwilligers en bewoners die de ambassadeurs zijn van Montferland. Die moeten wij op handen dragen. De grootste uitdaging is iedereen uit te leggen wat de kracht van samenwerking is en wat dit zal betekenen voor deze campagne in Montferland.

De inwoners van ons mooie Montferland verbinden we nu al succesvol in onze Montferland op 1 campagne. Het Montferland gevoel is er bij heel veel inwoners van onze gemeente. Je ervaart het echte Montferland niet van achter een bureau. Je fietst, wandelt, eet, sport, geniet en feest veelvuldig in de hele gemeente.

Lange- en korte termijn
Er moet samengewerkt worden , de urgentie die COVID-19 met zich meebrengt moet het dossier toerisme hoog op de agenda krijgen bij alle belanghebbenden. Op de lange termijn levert een krachtige toeristische campagne veel voordelen op.

1. Onze campagne zorgt voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving
Inwoners van Montferland behoren tot de gelukkigste inwoners van Gelderland.

2. Verduurzamen / Groen Montferland
Meer groen in een groen Montferland. Meer groen ook in de kernen zorgt ook voor een betere leefbaarheid. Dit betekent ook een goede digitale informatievoorziening. Geen boekjes en foldertjes meer maar een online platform en digitale informatie schermen die bemand met een servicedesk onze gasten optimaal bedienen.

3. Behouden, versterken en ontwikkelen van Cultuur & Natuur in Montferland
Een groei in toerisme versterkt ( slimme groei ) de kwaliteit van de natuur en ons cultuurerfgoed.

4. Beter toerisme zorgt voor toekomstbestendige banen.
Leuke banen voor jongen en ouderen die het welvaartsniveau in Montferland laat stijgen.

Investeringsagenda / Financiële middelen
Er moet geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van Montferland. We zijn alle partijen aan het samenbrengen in onze Montferland op 1 campagne. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we onze regio centraal zetten en hier het beleid ook op afstemmen. Iedereen moet bijdragen, de overheid, de ondernemers en de stichtingen. Samen krijgen we alles voor elkaar. Wij geven het goede voorbeeld met forse investeringen in 2019 & 2020.

Politiek & kansen
De politiek in Montferland, B & W en de gemeenteraad staan voor een belangrijke keuze. Om in de toekomst een krachtig toeristisch platform te hebben moeten we niet voortborduren op de huidige werkwijze. Montferland is op alle fronten al lang toe aan een professionele toeristische organisatie die Montferland blijvend krachtig op de kaart zet. Focus op Montferland.

Beleidsprioteit
Toerisme is een TOP sector. Deze sector verdient het in Montferland prioriteit te krijgen. Investeer in Montferland op 1, dit levert onze regio veel voordelen op. Er komen nu al veel meer toeristen. Dit geeft ook meer kansen voor nieuwe ondernemers die ook weer meer banen gaan scheppen. Onze groene digitale aanpak is efficiënt en zijn tijd nog steeds vooruit. Het zet Montferland ECHT op de kaart tegen geringe kosten. Het betekent meer perspectief en hogere inkomsten voor ondernemers en de gemeente Montferland.

Op dit moment informeren wij zoveel mogelijk mensen over de uitdagingen en kansen in Montferland. Dit doen we via presentaties aan de raad , b & w, ondernemersverenigingen, stichtingen en veel persoonlijke gesprekken met ondernemers. Er is al een groot collectief ontstaan die allemaal zin hebben om Veelzijdig Montferland met elkaar op de kaart te zetten. De ontwikkeling en het managen van de Montferland op 1 campagne is in 2018 door ons opgepakt. Wij wisten op voorhand al dat dit een lang traject zou worden om tot besluitvorming te komen en zijn daarom toen al begonnen met product- en conceptontwikkeling zodat er nu al wel een krachtig platform staat.

Wij gaan voor een Montferland waar iedereen de campagne gaat omarmen nu en in de nabije toekomst. Nieuwe tijden dus waar alleen ruimte is voor partijen die ECHT iets te bieden hebben EN op een energieke en respectabele manier met elkaar willen samenwerken.

De komende tijd hebben we 1 op 1 sessies met raadsleden, presenteren onze aanpak en tussentijdse resultaten aan de politiek. Alleen die politiek en de raad kan er volgens ons voor gaan zorgen dat we in een nieuwe situatie belanden waar Montferland echt op 1 staat.

We hebben het advies rapport ‘Tijd voor Montferland‘ geschreven voor de raad toegespitst op de situatie in Montferland wat gebruikt kan worden voor nieuw toeristisch beleid. Wij presenteren ook onze campagne met de eerste resultaten. Dit delen we met betrokken bestuurders en geïnteresseerde raadsleden die het dossier Toerisme hun volle aandacht gaan geven.

Wij knallen door !

Team Montferland op 1